Fundusze Unijne
Strona główna/Strefa Klienta/Przekazanie przyłączy do eksploatacji PWiK/Gmina i Miasto Lwówek Śląski oraz Gmina Wleń

Przekazanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w B-cu Sp. z o.o.

Informujemy, że Odbiorcy usług z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski mają możliwość przekazania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego naszemu Przedsiębiorstwu do eksploatacji.

Co to jest przyłącze wodociągowe?

Przyłącze wodociągowe stanowi odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Schemat przebiegu przyłącza wodociągowego

Co to jest przyłącze kanalizacyjne?


Przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku braku studzienki do granicy nieruchomości gruntowej.

Schemat przebiegu przyłącza kanalizacyjnegp

Jakie korzyści wynikają z przekazania przyłącza?

Przejmując przyłącze do eksploatacji Przedsiębiorstwo zapewnia komfort i profesjonalną obsługę. W ramach nowej umowy Przedsiębiorstwo dokona niezbędnych napraw przekazanego przyłącza, usunie awarię lub w razie potrzeby wymieni przyłącze na nowe. A zatem Odbiorca zyska spokój, wygodę i bezpieczeństwo.

Jakie koszty są związane z przekazaniem przyłącza?

Koszty utrzymania przyłącza uwzględnione zostaną w cenie wody i ścieków. Cena ta dla Odbiorców, którzy przekazali przyłącze wodociągowe do eksploatacji Przedsiębiorstwu jest wyższa tylko o 15 groszy netto za jeden metr sześcienny od ceny bazowej obowiązującej w taryfie, natomiast cena dla Odbiorców, którzy przekazali przyłącze kanalizacyjne do eksploatacji Przedsiębiorstwu jest wyższa jedynie o 10 groszy netto za jeden metr sześcienny od ceny bazowej obowiązującej w taryfie.
Odbiorca nie zostanie obciążony już kosztami usunięcia awarii lub naprawy przyłączy, których wartość może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Gdzie można załatwić formalności związane z zawarciem umowy?

Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne można przekazać przy minimum formalności. Zazwyczaj jest to jedna wizyta w Biurze. Wystarczy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta:
- w Lwówku Śląskim przy ul. Krótkiej 1 lub
- w Bolesławcu przy ul. Wojska Polskiego 6/1a

i podpisać stosowną umowę lub wypełnić poniższy wniosek.

Wniosek o zawarcie umowy o zapatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 

(przekazanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do eksploatacji dla PWiK)

* pola wymagane

 

do góry