Fundusze Unijne
Strona główna/Strefa Klienta/Przyłącza wod-kan krok po kroku

Przyłączenie posesji do sieci wod-kan krok po kroku

  1. wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółka z o.o. o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci wod.- kan (formularz wniosku o wydanie warunków technicznych dostępny na naszej stronie internetowej);
  2. zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego przyłączy wod.- kan.;
  3. projekt techniczny przyłączy wod.- kan. należy uzgodnić w naszym przedsiębiorstwie - należy dostarczyć 2 egzemplarze;
  4. zarezerwować termin wykonania przyłączy/sieci w Biurze Obsługi Klienta (telefonicznie, poprzez e-mail lub osobiście):
  5. zawrzeć z PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. umowę na ułożenie przyłącza (sieci);
  6. zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków na cele budowlane;
  7. przed zamieszkaniem należy zgłosić przyłącza wod.-kan. do odbioru końcowego w Naszym Przedsiębiorstwie;
  8. zawrzeć z PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. docelową umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
do góry