Fundusze Unijne

SUW Sobota

Jakość wody w miejscowościach zasilanych z ujęcia SUW Sobota

Orientacyjny zasięg zasilania z SUW Sobota: Sobota, Dłużec, Górczyca, Dębowy Gaj.

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w II półroczu 2019 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH - 7,4 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

533 2500
3. barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,14 1
5. NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. Fe

µg/l

poniżej 50 200
7. Mn

µg/l

poniżej 5 50
8. twardość

mg CaCO3 /l

242 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 22 250
do góry