Fundusze Unijne

Tarczyn ujęcie drenażowe - studnia

Jakość wody na ujęciu Pilchowice II

 Zasięg zasilania: prawa strona Pilchowic jadąc w kierunku zapory

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w I półroczu 2022 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. odczyn pH - 6,5 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

215 2500
3. barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,13 1
5. jon amonowy NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. żelazo Fe

µg/l

poniżej 50 200
7. mangan Mn

µg/l

7 50
8. twardość ogólna

mg CaCO3 /l

115 (woda miękka) 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 13,4 250

 

do góry