Fundusze Unijne

Ujęcie Klecza i Tarczyn

Jakość wody na ujęciu Klecza

 Zasięg zasilania: Klecza

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w I półroczu 2022 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. odczyn pH - 7,2 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

374 2500
3. barwa mg Pt/l 5 barwa pozorna akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,020 1
5. jon amonowy NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. żelazo Fe

µg/l

poniżej 50 200
7. mangan Mn

µg/l

poniżej 5 50
8. twardość ogólna

mg CaCO3 /l

175 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 6,7 250
do góry