Fundusze Unijne

Ujęcie Pilchowice II

Jakość wody na ujęciu Pilchowice II

 Zasięg zasilania: prawa strona Pilchowic jadąc w kierunku zapory

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w I półroczu 2020 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH - 6,5 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

203 2500
3. barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,23 1
5. NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. Fe

µg/l

poniżej 50 200
7. Mn

µg/l

5 50
8. twardość

mg CaCO3 /l

71 (woda bardzo miękka) 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 10,9 250
do góry