Fundusze Unijne NFOŚiGW
Grafika BIP

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. - pwik.boleslawiec.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. zo.o., dostępnej pod adresem URL: pwik.boleslawiec.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji.

Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Przedsiębiorswo dołożyło wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązujacymi normami oraz dobrymi praktykami.

Treści niedostępne

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.1,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Możliwość skoku do etykiety "treść" przewinięcie informacji do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą,
 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna wyświetlacza,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania,wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera,
 • Możliwość zatrzymywania,wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Turowska
 • E-mail: 
 • Telefon: 75 612 10 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

Budynek siedziby głównej PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. , Bolesławiec ul. Łasicka 17

W budynku nie prowadzi się obsługi Klienta.

Budynek Biura Obsługi Klienta, Bolesławiec, ul. Adama Asnyka 12/13

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Biura Obsługi Klienta otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście od ul. Adama Asnyka,
 • W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe,
 • Do wejścia prowadzą schody oraz specjalny podjazd dla wózków, znajdujący się w pobliżu schodów w bliskiej odległości,
 • Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, brak dzwonka przywołującego pracownika,
 • Parking oraz wejście do budynku BOK nie są zabezpieczone bramkami,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się, dostępne są korytarze oraz odpowiednie pomieszczenia na parterze gdzie istnieje możliwość obsługi klienta,
 • Budynek BOK nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku,
 • Budynek BOK posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Klient słabosłyszący musi przyjść z tłumaczem języka migowego.

Budynek Biura Obsługi Klienta, Lwówek Śląski, ul. Krótka 1

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście od ul. Krótkiej,
 • W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe,
 • Do wejścia prowadzą schody,
 • Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, brak dzwonka przywołującego pracownika,
 • Parking oraz wejście do budynku BOK nie są zabezpieczone bramkami,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się, dostępne są korytarze oraz odpowiednie pomieszczenia na parterze gdzie istnieje możliwość obsługi klienta,
 • Budynek BOK nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku,
 • Budynek BOK nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Klient słabosłyszący musi przyjść z tłumaczem języka migowego.

Budynek Biura Obsługi Klienta, Wleń, ul. Bohaterów Nysy 28

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście od ul. Bohaterów Nysy,
 • W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe,
 • Do wejścia prowadzą schody,
 • Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, brak dzwonka przywołującego pracownika,
 • Parking oraz wejście do budynku BOK nie są zabezpieczone bramkami,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się, dostępne są korytarze oraz odpowiednie pomieszczenia na parterze gdzie istnieje możliwość obsługi klienta,
 • Budynek BOK nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku,
 • Budynek BOK nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Klient słabosłyszący musi przyjść z tłumaczem języka migowego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-05-27 13:00
Aktualizacja publikacji
Nowak Korneliusz 2023-04-14 07:26
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Turowska 2023-04-14 07:26
Zatwierdzenie
Agnieszka Turowska 2023-04-14 07:26
Rejestr zmian podstrony
do góry