Fundusze Unijne NFOŚiGW
Grafika BIP

Działalność

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., wg Krajowego rejestru sądowego, przede wszystkim jest:

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD: 37.00.Z
  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD: 36.00.Z
  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD: 42.21.Z
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalziacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD: 43.22.Z
  • wytwarzanie energii elektrycznej PKD: 35.11.Z
  • wytwarzanie paliw gazowych PKD.35.21.Z
  • pozostałe badania i analizy techniczne PKD: 71.20.B
  • działalnośc w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD: 71.12.Z
  • działalnośc związana z rkultywacją i pozostała działalność usługowa związana z odpadami PKD: 39.00.Z
  • pozostałe pozaszkolne formy edykacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD: 85.59.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-05-18 12:43
Aktualizacja publikacji
Turowska Agnieszka 2020-06-24 17:47
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Turowska 2020-06-24 17:47
Zatwierdzenie
Agnieszka Turowska 2020-06-24 17:47
Rejestr zmian podstrony
do góry