Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Aktualności/Nowe stawki za wodę i ścieki na terenie Miasta i Gminy (..)

Nowe stawki za wodę i ścieki na terenie Miasta i Gminy Wleń

29 Kwietnia 2024

Przypominamy, że zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń zatwierdzoną w dniu 02.05.2023 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (nr decyzji WR.RZT.70.36.2022 z dnia 05 kwietnia 2023 r.) od dnia 02.05.2024 roku obowiązują nowe stawki cen za wodę i ścieki:

CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI NA TERENIE MIASTA I GMINY WLEŃ

Cena obowiązująca
od 02.05.2024 r. do 01.05.2025 r.

 

 

[w zł/m3]

brutto

wzrost

WODA

8,49

+0,77

ŚCIEKI

8,46

+0,18

Stawka ceny wody i ścieków oraz stawki opłat abonamentowych obowiązujących w okresie od 02.05.2024 do 01.05.2025 roku przedstawione są w Tabeli nr 3 i 4 - kolumna "w okresie od 13 do 24 miesiąca".

Taryfy

 

do góry