Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Aktualności/Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków we Wleniu po (..)

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków we Wleniu po modernizacji

26 Stycznia 2023

Dnia 20 stycznia 2023 r. została ponownie otwarta oczyszczalnia ścieków we Wleniu. Zmodernizowana oczyszczalna ścieków ma przyczynić się do wzrostu ochrony środowiska naturalnego oraz poprawić funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej w okolicy.

Przebudowa infrastruktury na oczyszczalni ścieków obejmowała między innymi wymianę instalacji technologicznych czy aparatury pomiarowej. Oczyszczalnia ścieków we Wleniu stała się przykładem nowoczesnej infrastruktury opartej na automatycznym, bezobsługowym działaniu. Należy nadmienić, że na terenie oczyszczalni powstały dwa nowoczesne obiekty tj.: stacja do oczyszczania i odwadniania piasku czy bezobsługowa stacja odbioru ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

 

 

do góry