Fundusze Unijne
Grafika BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.".

Ostatnia zmiana
Data: 2021-05-05 10:04:17
Redaktor: Agnieszka Turowska
Opis: Wgranie pliku na serwer
Wszystkie zmiany
Data Redaktor Element Opis
2021-05-05 10:04:17 Agnieszka Turowska obszarowa ocena jakości wody Lwówek.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-29 09:17:40 Anna Kasprzyk-Bis Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Widok w Bolesławcu rejestr zmian zamówienia Zmiana przetargu
2021-04-29 09:17:36 Anna Kasprzyk-Bis Projekt organizacji ruchu rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-29 09:16:55 Anna Kasprzyk-Bis Projek budowlany rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-29 09:14:28 Anna Kasprzyk-Bis Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Widok w Bolesławcu rejestr zmian zamówienia Zmiana przetargu
2021-04-29 09:13:53 Anna Kasprzyk-Bis Załącznik 4 - wzór umowy rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-29 09:13:27 Anna Kasprzyk-Bis Załącznik 3 - wykaz robót rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-29 09:12:49 Anna Kasprzyk-Bis Załącznik 2 - oświadczenie o spelnieniu warunków rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-29 09:12:26 Anna Kasprzyk-Bis Załącznik 1 - formularz ofertowy rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-29 09:11:58 Anna Kasprzyk-Bis Specyfikacja Warunków Zamówienia rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-29 09:11:21 Anna Kasprzyk-Bis Ogłoszenie o wszczęciu postępowania rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-29 09:10:46 Anna Kasprzyk-Bis Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Widok w Bolesławcu rejestr zmian zamówienia Utworzenie przetargu
2021-04-28 13:11:08 Monika Wójcik Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków - WZÓR rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2021-04-28 09:49:56 Monika Wójcik Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków - WZÓR rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2021-04-26 14:12:27 Anna Kasprzyk-Bis Informacja o wyniku postępowania rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-12 11:06:41 Anna Kasprzyk-Bis Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń Zadanie 1: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu Zadanie 2: Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody we Wleniu rejestr zmian zamówienia Zmiana przetargu
2021-04-12 11:06:37 Anna Kasprzyk-Bis Decyzja 02/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach - ujęcie i SUW rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-12 11:06:02 Anna Kasprzyk-Bis Decyzja 01/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach - oczyszczalnia rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-12 11:04:56 Anna Kasprzyk-Bis Zapytanie ofertowe po zmianach z dnia 12.04.2021 rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2021-04-12 11:04:21 Anna Kasprzyk-Bis Odpowiedzi na pytania rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
do góry