Fundusze Unijne NFOŚiGW
Grafika BIP

Udziałowcy

Zgodnie z Umową Spółki z dnia 9 października 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.214.750 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 604.295 (słownie: sześćset cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiat pięć) udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, z czego:

  • Związek Międzygminny Bóbr obejmuje 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łacznej wartości 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), co stanowi 36,40 % kapitału zakładowego,
  • Gmina i Miasto Lwówek Śląski obejmuje 325.074 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) udziały o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łacznej wartości 16.253.700,00 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), co stanowi 53,79 % kapitału zakładowego,
  • Miasto i Gmina Wleń obejmuje 59.221 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy o łącznej wartości 2.961.050,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych), co stanowi 9,80 % kappitału zakładowego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
Turowska Agnieszka 2020-06-18 07:51
Aktualizacja publikacji
Turowska Agnieszka 2020-06-18 07:51
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Turowska 2020-06-18 07:51
Zatwierdzenie
Agnieszka Turowska 2020-06-18 07:51
Rejestr zmian podstrony
do góry