Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Inwestycje/Pożyczki NFOŚiGW/Umowa pożyczki nr 71/2024/Wn01/OW-ki-kp/P

Umowa pożyczki nr 71/2024/Wn01/OW-ki-kp/P

 

 Narodowy Fundusz

W dniu 01.03.2024 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Grzegorz Kozłowski podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 71/2024/Wn01/OW-ki-kp/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gospodarki osadowej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w kierunku zmniejszenia ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia efektywności energetycznej procesu przeróbki - modernizacja systemu zagęszczania i odwadniania oczyszczalni Bolesławiec i Lwówek Śląski”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu priorytetowego nr 1.1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (Część.1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych ”.

Wartość przyznanej pożyczki wynosi 2 485 000,00 zł.

 

do góry