Fundusze Unijne

Parametry ścieków

Parametry jakościowe ścieków oczyszczonych

Oczyszczalnia Ścieków w Bolesławcu - I półrocze 2022 roku

Nazwa wskaźnika Jednostka Średnia wartość Wartość parametryczna (dopuszczalna)

BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

mg O2/l 8,92 15
 

CHZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczone metodą dwuchromianową

 mg O2/l  70,50  125
 Zawiesina ogólna  mg/l  15,47 35 
 Azot ogólny  mg N/l 9,73 15 
 Fosfor ogólny  mg P/l  1,15  2

Oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim

Nazwa wskaźnika Jednostka Średnia wartość Wartość parametryczna (dopuszczalna)
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu mg O2/l 3,33 15
CHZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczone metodą dwuchromianową mg O2/l 22,83 125
 Zawiesina ogólna  mg/l 4,18 35
Azot ogólny mg N/l 12,81 15
Fosfor ogólny mg P/l 1,06 2

 

do góry