Fundusze Unijne

Parametry ścieków

Parametry ścieków oczyszczonych w I półroczu 2020

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Nazwa wskaźnika Jednostka Średnia wartość Wartość parametryczna (dopuszczalna)

BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

mg O2/l 6,59 15
 

CHZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tleniu oznaczone metodą dwuchromianową

 mg O2/l  51,25  125
 Zawiesina ogólna  mg/l  9,60 35 
 Azot ogólny  mg N/l  8,98 15 
 Fosfor ogólny  mg P/l  0,68  2

Oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim

Nazwa wskaźnika Jednostka Średnia wartość Wartość parametryczna (dopuszczalna)
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu mg O2/l 5,80 15
CHZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tleniu oznaczone metodą dwuchromianową mg O2/l 42,33 125
 Zawiesina ogólna  mg/l 12,13 35
Azot ogólny mg N/l 9,37 15
Fosfor ogólny mg P/l 0,88 2
do góry