Fundusze Unijne NFOŚiGW

Parametry ścieków

Parametry jakościowe ścieków oczyszczonych

Oczyszczalnia Ścieków w Bolesławcu - dane za rok 2023

Nazwa wskaźnika Jednostka Średnia wartość Wartość parametryczna (dopuszczalna)

BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

mg O2/l 6,75 15
 

CHZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczone metodą dwuchromianową

 mg O2/l  52,25  125
 Zawiesina ogólna  mg/l 12,93 35 
 Azot ogólny  mg N/l 9,78 15 
 Fosfor ogólny  mg P/l  1,13  2

Oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim - dane za rok 2023

Nazwa wskaźnika Jednostka Średnia wartość Wartość parametryczna (dopuszczalna)
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu mg O2/l 3,92 25
CHZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczone metodą dwuchromianową mg O2/l 25,08 125
 Zawiesina ogólna  mg/l 7,28 35
Azot ogólny mg N/l 7,93 15
Fosfor ogólny mg P/l 0,79 2

 

Oczyszczalnia ścieków we Wleniu - dane za rok 2023

Nazwa wskaźnika Jednostka

Średnia wartość

Wartość parametryczna (dopuszczalna)
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu mg O2/l 16 25
CHZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczone metodą dwuchromianową mg O2/l 66 125
 Zawiesina ogólna mg/l 24 35
do góry