Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Aktualności/STOP - dla nielegalnego poboru wody i odprowadzania (..)

STOP - dla nielegalnego poboru wody i odprowadzania ścieków

5 Listopada 2021

Trwa akcja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółka z o.o. pod hasłem:

„STOP - DLA NIELEGALNEGO POBORU WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW”

Na terenie gminy i miasta Wleń upoważnieni pracownicy PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. przeprowadzają kontrole odbiorców sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy i miasta Wleń.

Osoby, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków, podlegają karze zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001 Nr 72 poz. 747 z póź. zm.), tj.:

- za nielegalny pobór wody, uszkodzenie, pominięcie lub wpływ na pracę
wodomierza głównego - do 5000,00 zł,

- za nielegalne odprowadzanie ścieków - do 10 000,00 zł
(a nawet kara pozbawienia wolności).

Odbiorcy, którzy do 31 marca 2022 roku dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu ścieków i podpiszą umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. nie zostaną obciążeni ww. karą.

Sama akcja ma także zachęcić mieszkańców do informowania o zaobserwowanych nieprawidłowościach, gdyż tracą na tym przede wszystkim uczciwi Odbiorcy usług.

W efekcie uczciwi Odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad, np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu.

Wyeliminowanie nielegalnych procederów w znacznym stopniu wpłynie korzystnie na ceny zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wszelkie wątpliwości co do legalności poboru wody lub odprowadzania ścieków można zgłaszać:

- w Biurze Obsługi Klienta przy pl. Bohaterów Nysy 28 we Wleniu,

- drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: now@pwik.boleslawiec.pl

- wypełniając formularz „Zgłoś nielegalny pobór wody” na naszej stronie internetowej

- wybierając numer telefonu: 994 (całodobowy) lub 75 6121011, 75 7341001 (w godz. 700 -1500).

Zapewniamy pełną dyskrecję i anonimowość.

Zgłoszenie nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków

* pola wymagane

Bardzo dziękujemy za powyższe informacje.

Zapewniamy, że niezwłocznie podjęte zostaną działania mające na celu likwidację zgłoszengo przypadku nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Odbiorców - skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego odprowadzania ścieków będzie się sukcesywnie zmniejszała.

do góry