Fundusze Unijne NFOŚiGW

Zachęcamy Państwa do skorzystania z darmowej usługi SMS INFO, która umożliwi otrzymywanie powiadomień:


usługa SMS dostępna dla wszystkich mieszkańców

  • SMS o awariach i planowanych pracach na sieciach wod-kan w miejscu zamieszkania

 usługi SMS dla posiadających z PWiK umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

  • SMS o niezbędnych danych do dokonania wpłaty (nr faktury VAT, kwota faktury, termin płatności oraz nr rachunku bankowego)
  • SMS o zbliżającym się terminie płatności faktury VAT
  • SMS o zaległych płatnościach
  • SMS podziękowanie za terminowe regulowanie płatności
  • SMS o awariach i planowanych pracach na sieciach wod-kan w miejscu zamieszkania.

 Aby aktywować usługę należy wysłać

SMS pod nr 4301 o treści: PWIKBC.TAK

Opłata jak za zwykły sms, zgodnie z cennikiem operatora, natomiast otrzymywanie powiadomień jest BEZPŁATNE.

do góry