Fundusze Unijne
Strona główna/Wszystko o wodzie/Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej

Dział Sprzedaży i Gospodarki wodomierzowej zajmuje się:

  • rozliczaniem odbiorców za świadczoną usługę zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzane ścieki na terenie Miasta i Gminy Bolesławiec, Miasta i Gminy Lwowek Śląski oraz Gminy Wleń
  • udzileniem wszelkich informacji odnoścnie rozliczeń
  • przyjmowaniem odczytów wodomierzy podanych drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobistą

Dane kontaktowe:

  • obsługa Miasta i Gminy Bolesławiec: tel. 74 734 10 02, 75 734 10 03, kom. 661 193 640, 601 257 835
  • obsługa Miasta i Gminy Lwowek Śląski: tel. 75 734 10 02, kom. 601 268 417
  • obsługa Gminy Wleń: 75 612 10 62, kom. 601 233 326

Rozliczanie za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie określonych w aktualnie obowiązującej taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Odczyty wodomierzy dokonywane są przez pracowników PWiK wyposarzonych w identyfikatory i ubrania firmowe.

Inkasenci Bolesławiec

Inkasenci obsługujący teren Miasta i Gminy Bolesławiec

Inkasenci obsługujący teren Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Inkasenci obsługujący teren Gminy i Miasta Lwówek Śląski

INKASENCI NIE POBIERAJĄ PIENIĘDZY

Płatności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki można dokonać:

  • w kasie (bez dodatkowych opłat): w Bolesławcu przy Al. Adama Asnyka 12/13, w Lwówku Śląskim przy ul. Krótkiej 1 oraz we Wleniu przy Placu Bohaterów Nysy 28
  • przelewem na podany w fakturze indywidualny numer konta Odbiorcy
  • poleceniem zapłaty (podając numer opłącanej faktury oraz ID Nabywcy znajdujący się na fakturze)
  • za pośrednictwem platformy internetowej e-BOK.

 

do góry