Fundusze Unijne NFOŚiGW

Dział Sprzedaży

Dział Sprzedaży  zajmuje się:

 • rozliczaniem odbiorców za świadczoną usługę zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzane ścieki na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń
 • udzielaniem wszelkich informacji odnośnie rozliczeń za świadczoną usługę zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzane ścieki
 • dokonywaniem odczytów wskazań wodomierzy oraz przyjmowaniem odczytów wodomierzy podanych drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście przez Odbiorcę usług

Dane kontaktowe:

 • obsługa Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Bolesławiec: tel. 74 734 10 02, 75 734 10 03, komórkowy: 661 193 640
 • obsługa Gminy i Miasta Lwówek Śląski: tel. 75 612 10 62, komórkowy: 725 701 570
 • obsługa Miasta i Gminy Wleń: tel. 75 612 10 62, komórkowy: 601 268 417

Rozliczanie za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie określonych w aktualnie obowiązującej taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Płatności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki można dokonać:

 • w kasie BOK bez dodatkowych opłat: w Bolesławcu przy ul. Adama Asnyka 12/13 (bezgotówkowe), w Lwówku Śląskim przy ul. Krótkiej 1 oraz we Wleniu przy Placu Bohaterów Nysy 28
 • w opłatomacie (płatności gotówkowe i bezgotówkowe) przy ul. Adama Asnyka 12/13 w Bolesławcu
 • przelewem na podany w fakturze indywidualny numer konta Odbiorcy
 • poleceniem zapłaty (podając numer opłacanej faktury oraz ID Nabywcy znajdujący się na fakturze)
 • za pośrednictwem platformy internetowej e-BOK.

Odczyty wodomierzy dokonywane są przez pracowników PWiK wyposażonych w identyfikatory i ubrania firmowe.

 

 

 

do góry