Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Wszystko o wodzie/Dział Gospodarki Wodomierzowej

Dział Gospodarki Wodomierzowej

Zadania Działu Gospodarki Wodomierzowej

  • Organizowanie i planowanie terminowej wymiany wodomierzy głównych u odbiorców w okresach 5-letnich. Wdrażanie zasad doboru wodomierzy ich zakupu i montażu.
  • Współpraca z sekcją sprzedaży w zakresie przepływu informacji o wymianach wodomierzy, stanach liczników itp.
  • Współpraca z Biurem Obsługi Klienta oraz odbiorcami w zakresie zgłoszeń odnośnie wodomierzy (kontrola, oplombowania, wymiany, odbiory) oraz zapewnienie dostaw wodomierzy celem ich sprzedaży, bieżąca informacja o typach i rodzajach wodomierzy itp.)
  • Organizacja napraw wodomierzy zgodnie z wytycznymi przepisów metrologicznych, dokumentacji producentów w tym koordynacja współpracy z Urzędami Miar w zakresie ich ponownej legalizacji.
do góry