Fundusze Unijne NFOŚiGW

Laboratorium

Laboratorium PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. wdrożyło i utrzymuje system zarządzania, który zapewnia stałe spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ,,Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" w odniesieniu do kompetencji, bezstronności i spójnego działania Laboratorium przy zachowaniu wymagań przepisów prawa, Polskiego CentrumAkredytacji, Klientów Laboratorium oraz organów regulacyjnych.

Oceny funkcjonowania Laboratorium pod względem zgodności z przywołaną normą dokonuje niezależna jednostka akredytująca - Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Pozytywna ocena wydana przez PCA potwierdza kompetencje Laboratorium gwarantujące bezstronność, poufność, rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań, czego wyrazem jest uzyskany Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 747. Certyfikat jest dostępny do pobrania w sekcji ,,Powiązane pliki".

Akredytowana działalność jest opisana w Zakresie Akredytacji Nr AB 747 dostępnym na stronie internetowej PCA pod adresem: https://www.pca.gov.pl lub do pobrania w sekcji ,,Powiązane pliki".

Udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody do spożycia jest każdego roku zatwierdzany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu. Aktualna decyzja jest do pobrania w sekcji ,,Powiązane pliki".

Zakres usług Laboratorium obejmuje:

  • manualne pobieranie próbek oraz badania mikrobiologiczne, chemiczne, właściwości fizycznych i organoleptycznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • automatyczne / manualne pobieranie próbek oraz badania chemiczne i właściwości fizycznych ścieków przemysłowych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ściekó do urządzeń kanalizacyjnych
  • automatyczne / manualne pobieranie próbek oraz badania ścieków,  wód opadowych i roztopowych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków  jakie nalezy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
  • manualne pobieranie próbek i badania mikrobiologiczne, chemiczne, i właściwości fizycznych osadów ściekowych oraz badania chemiczne, i właściwości gleb według aktualnego rozporządzenia w sprawie komunalych osadów ściekowych.

Szczegółowy zakres świadczonych usług został zawarty w Cenniku.

W ramach działalności dla Klienta wewnętrznego (dział Utrzymania Urządzeń Wodociągowych TUW oraz dział Utrzymania Urządzeń Kanalziacyjnych) Laboratorium przeprowadza pobieranie i badania próbek w celu potwierdzenia:

  • jakości wody do spożycia w sieci i dostarczanej bezpośrednio do konsumenta na terenie Miasta i Gminy Bolesławiec, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń
  • prawidłowości realizacji procesów technologicznych na stacjach uzdatniania SUW i oczyszczalniach ścieków w rejonie bolesławievkim, lwóweckim i wleńskim
  • jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz do rzeki Bóbr na terenie Miasta i Gminy Bolesławiec, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń.
Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-08-01 Certyfikat_Akredytacji_AB_747_z_dnia_14.07.2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 576
Certyfikat_Akredytacji_AB_747_z_dnia_14.07.2022.pdf 832.54KB zobacz
pdf 2022-08-01 Polityka_jakości_VII_2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
Polityka_jakości_VII_2022.pdf 0.92MB zobacz
pdf 2023-09-28 Zakres_Akredytacji_AB_747_wydanie_20_09.08.2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
Zakres_Akredytacji_AB_747_wydanie_20_09.08.2023.pdf 4.7MB zobacz
pdf 2024-05-06 dezyzja 180_204 lab.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
dezyzja 180_204 lab.pdf 168.96KB zobacz
pdf 2024-05-06 Załącznik nr 1 do decyzji nr 180/24
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
Załącznik nr 1 do decyzji nr 180/24 413.18KB zobacz
do góry