Fundusze Unijne

Laboratorium

Laboratorium PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. wdrożyło i utrzymuje system zarządzania, który zapewnia stałe spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Oceny funkcjonowania laboratorium pod względem zgodności z przywołaną normą dokonała niezależna jednostka akredytująca - Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Pozytywna ocena wydana przez PCA potwierdza kompetencje gwarantujące bezstronność, rzetelność, terminowość i wiarygodność prowadzonych badań, czego wyrazem jest uzyskany Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 747.

Akredytowana działalność jest opisana w Zakresie Akredytacji Nr AB 747.

Udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu - Decyzja nr 70/21 z dnia 2 marca 2021 roku.

Zakres usług laboratorium obejmuje:

  • manualne pobieranie próbek oraz badania mikrobiologiczne, chemiczne, właściwości fizycznych i organoleptycznych wody do przeznaczonej do spożycia przez ludzi, według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku pozycja 2294)
  • automatyczne i manualne pobieranie próbek oraz badania chemiczne i właściwości fizycznych ścieków przemysłowych, według wymagań Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 roku pozycja 1757)
  • automatyczne i manualne pobieranie próbek oraz badania wód opadowych i roztopowych, według wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 roku pozycja 1311)
  • manualne pobieranie próbek i badania mikrobiologiczne, chemiczne i właściwości fizycznych osadów ściekowych i gleb, według wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 roku pozycja 257)

Szczegółowy zakres świadczonych usług został zawarty w Cenniku.

W ramach działalności dla Klienta wewnętrznego (dział Utrzymania Urządzeń Wodociągowych TUW oraz dział Utrzymania Urządzeń Kanalziacyjnych) laboratorium przeprowadza pobieranie i badania próbek w celu potwierdzenia:

  • jakości wody dostarczanej do sieci wodociągowej i bezpośrednio do konsumenta na terenach obsługiwanych gmin
  • Jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do rzeki Bóbr na terenach obsługiwanych gmin
  • Prawidłowości realizacji procesów technologicznych na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków w rejonie bolesławieckim, lwóweckim i wleńskim.
Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-06-16 Polityka Jakosci Laboratorium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 816
Polityka Jakosci Laboratorium 1.08MB zobacz
pdf 2020-06-16 Certyfikat akredytacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 641
Certyfikat akredytacji 120.19KB zobacz
pdf 2021-05-26 Zakres_Akredytacji_AB_747_wydanie_17_13.05.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
Zakres_Akredytacji_AB_747_wydanie_17_13.05.2021.pdf 3.97MB zobacz
pdf 2022-03-07 ZATWIERDZENIE_SYSTEMU_JAKOSCI_DECYZJA_PPIS.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
ZATWIERDZENIE_SYSTEMU_JAKOSCI_DECYZJA_PPIS.pdf 1.55MB zobacz
do góry