Fundusze Unijne NFOŚiGW

SUW Miejskie

Jakość wody w Bolesławcu i w miejscowościach zasilanych z ujęć miejskich - Zbiornik Kosiby nr 2 (SUW Rakowice, SUW Modłowa, SUW Nowe)

 

Orientacyjny zasięg zasilania ze Zbiornika KosibyBolesławiec okolice ulic: Kosiby, Konradowska, Łasicka, Osiedle 40-lecia. Miejscowości: Łaziska, Kruszyn, Stare Jaroszowice, Suszki, Żeliszów.

 

Lp. Parametr Jednostka Wartość zmierzona w II półroczu 2019 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH (odczyn) - 7,4 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

442 2500
3. barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,22 1
5. NH4 NH4/l  <0> 0,5
6. Fe

µg/l

<50> 200
7. Mn µg/l 8 50
8. twardość

Mg CaCO3 /l

195 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 20,5 250
do góry