Fundusze Unijne NFOŚiGW

SUW Modłowa

Jakość wody w Bolesławcu i w miejscowościach zasilanych z ujęcia SUW Modłowa

 

Orientacyjny zaięg zasilania z ujęcia SUW Modłowa: Bolesławiec osiedla: Piastów, Staszica. Miejscowości: Kruszyn, Łąka, Kraśnik Górny, Kraśnik Dolny, Dąbrowa, Krępnica, Nowa Wieś, Golnice, Lipiany, Trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Parkoszów, Kozłów.

Lp. Parametr Jednostka Wrtość zmierzona w II półroczu 2019 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH - 7,8 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

651 2500
3. barwa mg Pt/l 5 barwa pozorna akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,12 1
5. NH4 NH4/l  <0> 0,5
6. Fe

µg/l

<50> 200
7. Mn

µg/l

5 50
8. twardość

mg CaCO3 /l

293 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 27,1 250
do góry