Fundusze Unijne NFOŚiGW

SUW Nowe

Jakość wody na ujęciu SUW Nowe

 Woda z SUW Nowe jest pompowana do Zbiornika Kosiby.

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w II półroczu 2019 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH - 7,0 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

300 2500
3. barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,07 1
5. NH4 NH4/l  <0> 0,5
6. Fe

µg/l

<50> 200
7. Mn

µg/l

9 50
8. twardość

mg CaCO3 /l

140 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 17,9 250
do góry