Fundusze Unijne NFOŚiGW

SUW Rakowice

Jakość wody w Bolesławcu i w miejscowościach zasilanych z ujęcia SUW Rakowice

 

Orientacyjny zasięg zasilania z ujęcia SUW Rakowice: Bolesławiec osiedla: Kwiatowe, Leśne, Zabobrze, Ceramiczna, Dolne Młyny. Bolesławiec okolice ulic: Gdańska, Lubańska, Willowa, Jeleniogórska, Zgorzelecka, Kazimierza Wielkiego, Centrum Miasta. Miejscowości: Dobra, Bożejowice, Rakowice, Otok, Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Śliszów, Kraszowice, Nowa.

Lp.  Parametr  Jednostka Wartość zmierzona w II połroczu 2019 r.   Wartość parametryczna (dopuszczalna)
 1.  pH  7,4 6,5-9,5 
2.   przewodność  µS/cm  337 2500 
3.   barwa  mg Pt/l  5 barwa pozorna akceptowalna przez konsumentów 
4.  mętność  NTU   0,11
5.   NH4  NH4/l    <0> 0,5 
6.  Fe   µg/l  <50> 200 
7.  Mn   µg/l  20 50 
8.  twardość  mg CaCO3 /l  140 60-500 
9.  stężenie chlorków   mg/l  16,6 250 
do góry