Fundusze Unijne

Władze Spółki

Zgromadzenie wspólników

Związek Międzygminny Bóbr

Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Miasto i Gmina Wleń

Rada Nadzorcza

Przewodniczący RN - Słąwomir Grzesiak

Zastępca Przewodniczącego RN - Marek Szewców

Sekretarz RN - Katarzyna Niezgoda

Członek RN - Tomasz Weigt

Członek RN - Zdzisław Pajdzik

Członek RN - Maciej Grzyb

Zarząd

Prezes Zarządu - Józef Król

Prokurenci

Do wykonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes lub dwóch prokurentów działających łacznie w osobach:

Grzegorz Kozłowski

Danuta Grzędzińska

do góry