Fundusze Unijne NFOŚiGW

Władze Spółki

Zgromadzenie wspólników

Związek Międzygminny ,, Bóbr "

Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Miasto i Gmina Wleń

Rada Nadzorcza

Przewodniczący RN - Józef Król

Zastępca Przewodniczącego RN - Marek Szewców

Sekretarz RN - Paulina Gortych

Członek RN - Tomasz Weigt

Członek RN - Waldemar Brodzikowski

Członek RN - Maciej Grzyb

Członek RN - Łukasz Gierczyk

Członnek RN - Sebastian Dykas

Zarząd

Prezes Zarządu - Grzegorz Kozłowski

Prokurenci

Do wykonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes lub dwóch prokurentów działających łacznie w osobach:

Janusz Wowczuk

Regina Walendzik

do góry