Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Strefa Klienta/E-faktura/Najczęściej zadawane pytania - e-Faktura

Najczęściej zadawane pytania - e-Faktura

Co odróżnia e-fakturę od papierowego dokumentu?

Faktura papierowa i elektroniczna mają takie same wartości prawne. Różnią się jedynie sposobem dostarczania.

Jaka jest podstawa prawna wystawiania i przysyłania e-faktur?

Kwestie dotyczące faktur elektronicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Czy do korzystania z e-faktury potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie?

Aby korzystać niezbędne jest posiadanie:

 • adresu e-mail
 • bezpłatnego programu do przeglądania plików PDF - Adobe Acrobat Reader

Skąd będę wiedział, że została wystawiona e-faktura?

Dla Odbiorców, którzy korzystać będą z e-Faktury uruchomiony zostanie moduł powiadamiania za pomocą sms o:

 • awariach i planowanych pracach na sieciach wod-kan
 • wystawieniu faktury VAT za usługi PWiK
 • zbliżającym się terminie płatności faktury VAT
 • zaległych płatnościach

Czy akceptacja i przyjmowanie faktur elektronicznych wiąże się dla odbiorcy dokumentu z kosztami?

Usługa dla odbiorcy jest całkowicie bezpłatna.

Czy zgadzając się na fakturę elektroniczną, będę mógł wydrukować fakturę?

Wydrukowanie obrazu e-faktury, np. do celów akceptacji wewnątrz firmy, jest możliwe, lecz powstały w ten sposób papierowy obraz e-faktury nie jest dokumentem księgowym. Dokumentem księgowym jest wyłącznie e-faktura przechowana w postaci elektronicznej. Ma ona taką samą wartość prawną jak zwykła faktura w formie papierowej.

Jakie korzyści będę miał z przejścia na fakturę elektroniczną?

 • dostępność (dostęp do faktur z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu)
 • wygoda przechowywania (brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów)
 • bezpieczeństwo przesyłki (brak ryzyka narażenia Państwa na niepożądane ujawnienie danych)
 • oszczędność czasu
 • niższy abonament
 • wybierając e-fakturę przyczyniają się Państwo do dbania o środowisko naturalne.

Jak można zrezygnować z e-faktury?

Aby zrezygnować z otrzymywania faktury elektronicznej, należy wypełnić formularz "REZYGNACJA Z E-FAKTURY"

Po otrzymaniu formularza rezygnacji z otrzymywania faktur elektronicznych wstrzymujemy wysyłanie faktur w formie elektronicznej po upływie 20 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia od Odbiorcy. Faktury dotyczące kolejnego okresu rozliczeniowego będą przesyłane w formie papierowej na wskazany w Umowie adres korespondencyjny.

Czy można zmienić adres e-mail do otrzymywania elektronicznych faktur?

Aby zmienić adres e-mail do otrzymywania e-faktur, należy wypełnić formularz "Aktualizacja adresu e-mail" dostępny na naszej stronie internetowej.

 Czy możliwe jest otrzymywanie faktur elektronicznych i papierowych jednocześnie?

Nie. Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej formie.

Jak przechowywać faktury elektroniczne?

Klient ma możliwość utworzenia swojej kopii e-faktury poprzez zapisanie jej na swoim dysku (np. pendrive, dysk twardy komputera).

do góry