Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Wszystko o wodzie/Dział Gospodarki Wodomierzowej/Rodzaje systemów zbierania danych z wodomierzy w PWiK

Rodzaje systemów zbierania danych z wodomierzy w PWiK

System radiowego odczytu wodomierzy ITRON i APATOR

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy. Zdalny odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, skraca czas odczytu i tym samym obniża koszty. W przypadku sytemu radiowego, odczyty mogą być wykonywane nawet z odległości kilkudziesięciu metrów od wodomierza.

odczyt radiowy

Wodomierz ITRON z nakładką radiową

wodomierz ITRON z nakładką radiowąwodomierz APATOR z nakładką radiową

wodomierz APATOR z nakłądką radiową

System stacjonarnego odczytu wodomierzy ITRON

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. wprowadza nowatorski system, pozwalający na zdalny, w pełni automatyczny i nieangażujący człowieka odczyt wodomierzy. Działanie systemu polega na przekazywaniu informacji o wielkości przepływu wody z komunikatora zamontowanego na wodomierzu do serwerów Przedsiębiorstwa. Dzięki temu w każdym momencie można odczytać na komputerze aktualny stan wodomierza, zużycia godzinowe, dobowe i miesięczne, analizować rozbiory w poszczególnych dniach tygodnia jak również szczelność  instalacji wewnętrznej w przypadku dużych wzrostów odbiegających od średnich zużyć na danym wodomierzu.

 odczyt stacjonarny

Zalety radiowego i stacjonarnego odczytu wodomierzy:

Radiowy i stacjonarny odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, skraca czas odczytu, a przez to obniża ich koszty. Systemy umożliwiają odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu, a także braku obecności lokatora.

do góry