Fundusze Unijne

Twardość wody

Twardość wody to jej właściwość chemiczna, spowodowana rozpuszczonymi w niej powszechnie występującymi składnikami naturalnymi, takimi jak sole wapnia i magnezu, a także w znacznie mniejszym stopniu innymi substancjami, jak sole żelaza oraz manganu. Twardość wody zależy od wielkości stężenia jonów wapnia i magnezu, im większe stężenie tym większa twardość wody.

Jednostki twardości wody

Twrdość wody może być wyrażona w różnych jednostkach. Najpopularniejsze z nich to:

  1. Stężenie węglanu wapnia w litrze wody mg CaCO3/l
  2. Stopnie niemieckie oznaczane jako: °n lub °d lub°dH lub dGH
  3. Stopnie angielskie: °e
  4. Stopnie francuskie: °f lub °fH
  5. Milival: mval/l
  6. Milimol: mmol/l

Przeliczenie jednostek twardości wody

    mg CaCO3/l °dH  °e °f mval/l mmol/l
mg CaCO3/l 1 mg CaCO3/l 1 0,056 0,07 0,1 0,02 0,01
st. niemieckie 1°dH = 17,8 1 1,253 1,78 0,357 0,1783
st. angielskie 1 °e =  14,4 0,798 1 1,43 0,285 0,142
st. francuskie 1 °f = 10 0,560 0,702 1 0,2 0,1
milival/l 1 mval/l = 50 2,8 3,51 5 1 0,50
milimol/l 1 mmol/l =  100 5,6 7,02 10,00 2,00 1,00

 

Skala twardości wody

Skala twardości mg CaCO3/l °dH °e °f mval/l mmol/l
woda bardzo miękka 0-89 0-5 0-6,23 0-8,9 0-1,78 0-0,89
woda miękka 89-179 5-10 6,23-12,50 8,9-17,9 1,78-3,57 0,89-1,79
woda średnio twarda 179-268 10-15 12,50-18,73 17,9-26,8 3,57-5,35 1,79-2,68
woda o znacznej twardości 268-357 15-20 18,73-24,96 26,8-35-7 5,35-7,13 2,68-3,57
woda twarda 357-535 20-30 24,96-37,45 35,7-53,5 7,13-10,70 3,57-5,35
woda bardzo twarda powyżej 535 powyżej 30 powyżej 37,45 powyżej 53,5 powyżej 10,70 powyżej 5,35

 

do góry