Fundusze Unijne NFOŚiGW
Grafika BIP

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 24
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego o pojemności 18 000 litrów Kod CPV: 34144500-3 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków 2023-07-28 2023-08-22 12:00:00
Przebudowa instalacji mechanicznego odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim 2023-07-21 2023-08-10 12:00:00
Zakup, dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do odwadniania osadów ściekowych z prasą ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Bolesławcu 2023-07-14 2023-08-04 12:00:00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne Dodatkowe kody CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2023-06-07 2023-06-19 12:15:00
Budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Górczyca do miejscowości Marczów Kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2023-06-05 2023-06-19 12:00:00
Dostawa oraz bilansowanie energii elektrycznej w modelu indeksowanym - taryfie dynamicznej - na potrzeby PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 2023-05-16 2023-05-24 12:00:00
Dostawa samochodu specjalistycznego do odsysania zanieczyszczeń kanalizacyjnych i osadów z przepompowni ścieków i wpustów ulicznych z funkcją ciśnieniowego czyszczenia czyszczenia kanalizacji 2023-04-26 2023-05-15 12:00:00
„Świadczenie usług w zakresie dozoru powierzonego mienia” Kod CPV: 85312310-5 - Usługi dozoru 2023-01-05 2023-01-18 12:00:00
Dostawa wodomierzy w roku 2023 2022-12-27 2023-01-16 12:00:00
Dostawa materiałów instalacyjnych i armatury w roku 2023 2022-12-27 2023-01-13 12:00:00
„Dostawa benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG dla samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów samojezdnych oraz maszyn i urządzeń spalinowych należących do PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.”. 2022-11-30 2022-12-16 10:00:00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2022-04-27 2022-05-12 12:30:00
Dostawa materiałów instalacyjnych, armatury i wodomierzy w roku 2022 2021-12-31 2022-01-18 12:00:00
Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych na lata 2022 i 2023 2021-12-31 2022-01-18 12:30:00
Zawarcie umowy ramowej na budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych o długościach do 150 m 2021-12-28 2022-01-10 12:00:00
Dostawa benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i gazu LPG dla samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów samojezdnych oraz maszyn i urządzeń spalinowych należących do PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 2021-11-30 2021-12-17 10:00:00
Dostawa polielektrolitu stosowanego do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych 2021-11-19 2021-12-22 12:00:00
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Widok w Bolesławcu 2021-04-29 2021-05-10 12:00:00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń Zadanie 1: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu Zadanie 2: Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody we Wleniu 2021-03-29 2021-04-16 10:00:00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń Zadanie 1: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu Zadanie 2: Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody we Wleniu 2021-02-10 2021-03-19 10:00:00
do góry