Fundusze Unijne
Strona główna/O Spółce/Praca/Oferta pracy: Monter wodomierzy

Oferta pracy: Monter wodomierzy

22 Lipca 2021

Ogłaszamy nabór na stanowisko: Monter wodomierzy

 Miejsce wykonywania pracy:

PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. Dział Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej, ul. Modłowa 6a, Bolesławiec.

Teren działania:

Obszar Miasta Bolesławiec, Gminy Bolesławiec oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń

Wymagania: 

 • wykształcenie zawodowe lub średnie, mile widziane doświadczenie w zakresie hydrauliki,
 • podstawowa znajomość budowy instalacji wodociągowych
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wymiana, montaż wodomierzy, urządzeń pomiarowych i hydraulicznych
 • wymiana zaworów
 • wykonywanie niezbędnych przeróbek instalacji wodociągowej
 • obsługa nowych technologii (tablet, smartphone)

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie
 • stabilne zatrudnienie z miesięcznym wynagrodzeniem 20,30 zł/godz. brutto

Data rozpoczęcia zatrudnienia i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

26 lipca 2021 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania Curriculum vitae (CV) na adres email:  w temacie wpisując „Oferta pracy - monter wodomierzy”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu ul. Łasicka 17,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@pwik.boleslawiec.pl,

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

4) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie zgody z Art. 6, ust 1, lit a RODO

5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

6) dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy,

7) mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do cofnięcia zgody w każdym czasie, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO,

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

do góry