Fundusze Unijne NFOŚiGW

Przekazanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do eksploatacji PWiK w B-cu Sp. z o.o.


Informujemy, że Odbiorcy usług mają możliwość przekazania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego naszemu Przedsiębiorstwu do eksploatacji.

Co to jest przyłącze wodociągowe?

Przyłącze wodociągowe stanowi odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Schemat przebiegu przyłącza wodociągowego

Co to jest przyłącze kanalizacyjne?

Przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku braku studzienki do granicy nieruchomości gruntowej.

Schemat przebiegu przyłącza kanalizacyjnego

Jakie korzyści wynikają z przekazania przyłącza?

Przejmując przyłącze do eksploatacji Przedsiębiorstwo zapewnia komfort i profesjonalną obsługę. W ramach nowej umowy Przedsiębiorstwo dokona niezbędnych napraw przekazanego przyłącza, usunie awarię lub w razie potrzeby wymieni przyłącze na nowe.

A zatem Odbiorca zyska spokój, wygodę i bezpieczeństwo.

 

Gdzie można załatwić formalności związane z zawarciem umowy?

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne można przekazać przy minimum formalności. Wystarczy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w Bolesławcu przy ul. Adama Asnyka 12/13, w Lwówku Ślaskim przy ul. Krótkiej 1 lub we Wleniu przy Pl. Bohaterów Nysy 28 i złożyć wniosek lub wypełnić formularz dostępny poniżej. Po sprawdzeniu stanu technicznego przekazywanego przyłącza pracownik skontaktuje się z klientem celem umówienia się na podpisanie stosownej umowy lub poinformuje o przyczynach odmowy przekazania przyłącza.

 ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU !

* pola wymagane
do góry