Fundusze Unijne

Miasto i Gmina Wleń

Twardość wody na obszarze Miasta i Gminy Wleń (na podstawie badań z I półrocza 2020 r.)

Jednostka/Obszar SUW Wleń Ujęcie Bystrzyca Ujęcie Marczów Ujęcie Pilchowice I Ujęcie Pilchowice II Ujęcie Klecza
 mg CaCO3/l 95 198 236 152 71 181
stopnie niemieckie °dH  5,70   11,88 14,16   9,12  4,26  10,86
stopnie angielskie °e 6,65  13,86  16,52  10,64  4,97  12,67 
stopnie francuskie °f 9,50  19,80  23,60  15,20  7,10  18,10 
mval/l  1,90  3,96  4,72  3,04  1,42  3,62 
mmol/l 0,95  1,98  2,36  1,52  0,71  1,81 
określenie twardości  woda miękka woda średnio twarda  woda o znacznej twardości  woda miękka  woda bardzo miękka  woda średnio twarda 

Zasięg zasilania z SUW Wleń: Wleń, Nielestno, Łupki.    Zasięg zasilania z ujęcia Bystrzyca: Bystrzyca.    Zasięg zasilania z ujęcia Marczów: Marczów.   Zasięg zasilania z ujęcia Pilchowice I: lewa strona Pilchowic jadąc w stronę zapory.  Zasięg zasilania z ujęcia Pilchowice II: prawa strona Pilchowic.   Zasięg zasilania z ujęcia Klecza: Klecza.

do góry