Fundusze Unijne NFOŚiGW

Miasto i Gmina Wleń

Twardość wody na obszarze Miasta i Gminy Wleń (na podstawie badań z II półrocza 2023 r.)

Jednostka/Obszar SUW Wleń Ujęcie Bystrzyca Ujęcie Marczów Ujęcie Pilchowice I Ujęcie Pilchowice II Ujęcie Klecza
 mg CaCO3/l 56 198 236 156 115 175
stopnie niemieckie °dH  6,16  11,09 13,22   8,74  6,44  9,8
stopnie angielskie °e 7,70  13,86  16,52  10,92  8,05  12,25 
stopnie francuskie °f 11,00  19,80  23,60  15,60  11,50  17,50
mval/l  2,20  3,96  4,72  3,12  2,30  3,50
mmol/l 1,10 1,98  2,36  1,56  1,15  1,75 
określenie twardości  woda miękka woda średnio twarda  woda o znacznej twardości  woda miękka  woda miękka 

woda miękka 

Zasięg zasilania z SUW Wleń: Wleń, Nielestno, Łupki.    Zasięg zasilania z ujęcia Bystrzyca: Bystrzyca.    Zasięg zasilania z ujęcia Marczów: Marczów.   Zasięg zasilania z ujęcia Pilchowice I: lewa strona Pilchowic jadąc w stronę zapory.  Zasięg zasilania z ujęcia Pilchowice II: prawa strona Pilchowic.   Zasięg zasilania z ujęcia Klecza: Klecza.

do góry