Fundusze Unijne

SUW Lwówek

Jakość wody w miejscowościach zasilanych z ujęcia SUW Lwówek

Orientacyjny zaięg zasilania z ujęcia SUW Lwówek: miasto Lwówek Śląski, Płóczki Dolne, Radłówka, Rakowice Wielkie

Lp. Parametr Jednostka Wrtość zmierzona w I półroczu 2020 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH - 6,8 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

238 2500
3. barwa mg Pt/l akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,05 1
5. NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. Fe

µg/l

56 200
7. Mn

µg/l

9 50
8. twardość

mg CaCO3 /l

85 (woda bardzo miękka) 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 20,4 250
do góry