Fundusze Unijne

SUW Modłowa

Jakość wody w Bolesławcu i w miejscowościach zasilanych z ujęcia SUW Modłowa

Orientacyjny zaięg zasilania z ujęcia SUW Modłowa: Bolesławiec osiedla: Piastów, Staszica, ulice: Przemysłowa, Ekonomiczna, Modłowa, Ceramiczna, Kazimierza Wilkiego, Dolne Młyny, gen. Józefa Bema, Mostowa, Wiaduktowa Miejscowości: Kruszyn (ulice: Bukowa, Dębowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Topolowa, Turkusowa, Rubinowa, Agatowa, Klonowa, Jabłoniowa, Akacjowa, Wiśniowa, Sosonowa, Świerkowa, Cyprysowa, Jodłowa) Kraśnik Górny, Kraśnik Dolny, Dąbrowa, Krępnica, Nowa Wieś, Golnice, Lipiany, Trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Parkoszów, Kozłów, Bolesławice, zbiornik Kosiby.

 *Określenie "poniżej" oznacza, że stężenie badanej cechy w matrycy woda jest poniżej granicy
oznaczalności.

Naszą wodę badają:

1. Laboratorium PWiK w Bolesławcu, nr akredytacji 747

2. Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie, nr akredytacji AB 313

3. Laboratorium CBJ Grupa KGHM w Lubinie, nr akredytacji AB 412

Lp. Parametr Jednostka Wartość zmierzona w I półroczu 2022 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH (odczyn) - 7,4 6,5-9,5
2. Przewodność

µS/cm

639 2500
3. Barwa mg Pt/l 5 barwa pozorna akceptowalna przez konsumentów
4. Mętność NTU  0,08 1
5. Stężenie jonu amonowego NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. Stężenie azotanów mg/l poniżej 0,44 50
7. Stężenie azotynów mg/l poniżej 0,08 0,5
8. Zapach - z0R akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
9. Twardość ogólna

Mg CaCO3 /l

322 60-500
10. Stężenie chlorków

mg/l

27,2 250
11. Stężenie siarczanów mg/l 140 250
12. Stężenie fluorków mg/l poniżej 0,1 1,5
13. Stężenie cyjanków ogólnych

µg/l

poniżej 10 50
14. Utlenialność z KMnO4 mg/l poniżej 1 5
15. Arsen

µg/l

poniżej 1  10
16. Selen

µg/l

poniżej 2 10
17. Antymon

µg/l

poniżej 1 5
18. Bor mg/l poniżej 0,05 1
19. Bromiany

µg/l

poniżej 5 10
20. Rtęć

µg/l

poniżej 0,05  1
21. Benzo(a)piren

µg/l

poniżej 0,003 0,01
22. Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

µg/l

poniżej 0,024 0,1
23. Akryloamid

µg/l

poniżej 0,075 0,1
24. Epichlorohydryna

µg/l

poniżej 0,06 0,1
25. Benzen

µg/l

poniżej 0,3 1
26. Chlorek winylu

µg/l

poniżej 0,15 0,5
27. Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

µg/l

poniżej 2 10
28. 1,2-Dichloroetan

µg/l

poniżej 0,8 3,0
29. Trichalometan (Chloroform) mg/l poniżej 0,001 0,03
30. Bromodichlorometan mg/l poniżej 0,001 0,015
31. Trihalometany - ogółem

µg/l

poniżej 4 100
32. Suma pestycydów

µg/l

poniżej 0,44  50 
 33.  Magnez gm/l  13,6 7-125 
34.  Mangan 

µg/l

poniżej 5  50 
 35. Sód   mg/l  12,4 200 
36. Nikiel

µg/l

poniżej 5 20
37. Ołów

µg/l

poniżej 5 10
38. Glin

µg/l

poniżej 50 200
39. Kadm

µg/l

poniżej 0,5 5
40. Chrom

µg/l

poniżej 5 50
41. Miedź mg/l poniżej 0,01 2
42. Żelazo

µg/l

poniżej 50 200

 

do góry