Fundusze Unijne

SUW Radomiłowice

Jakość wody w miejscowości Radomiłowiece zasilanej z ujęcia SUW Radomiłowice

 Zasięg zasilania: Radomiłowiece

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w I półroczu 2020 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH - 7,4 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

475 2500
3. barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,02 1
5. NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. Fe

µg/l

poniżej 50 200
7. Mn

µg/l

poniżej 5 50
8. twardość

mg CaCO3 /l

223 (woda średnio twarda) 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 9,4 250
do góry