Fundusze Unijne

SUW Rakowice

Jakość wody w Bolesławcu i w miejscowościach zasilanych z ujęcia SUW Rakowice

Orientacyjny zasięg zasilania z ujęcia SUW Rakowice: Bolesławiec osiedla: Kwiatowe, Leśne, Zabobrze, Ceramiczna, Dolne Młyny. Bolesławiec okolice ulic: Gdańska, Lubańska, Willowa, Jeleniogórska, Zgorzelecka, Kazimierza Wielkiego, Centrum Miasta. Miejscowości: Dobra, Bożejowice, Rakowice, Otok, Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Śliszów, Kraszowice, Nowa, Bolesławice, Łąka, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Dąbrowa, Krępnica, Nowa Wieś, Golnice, Lipiany, trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Parkoszów, Kozłów.

Lp.  Parametr  Jednostka Wartość zmierzona w I połroczu 2020 r.   Wartość parametryczna (dopuszczalna)
 1.  pH  8,0 6,5-9,5 
2.   przewodność  µS/cm  334 2500 
3.   barwa  mg Pt/l  5 barwa pozorna akceptowalna przez konsumentów 
4.  mętność  NTU   0,21
5.   NH4  NH4/l    poniżej 0,05 0,5 
6.  Fe   µg/l  56 200 
7.  Mn   µg/l  poniżej 5 50 
8.  twardość  mg CaCO3 /l  139 (woda miękka) 60-500 
9.  stężenie chlorków   mg/l  19,6 250 
do góry