Fundusze Unijne

SUW Wleń

Jakość wody na ujęciu SUW Wleń

 Zasięg zasilania: Wleń, Nielestno, Łupki

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w I półroczu 2020 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. pH - 6,7 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

257 2500
3. barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,025 1
5. NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. Fe

µg/l

97 200
7. Mn

µg/l

poniżej 5 50
8. twardość

mg CaCO3 /l

95 (woda miękka) 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 14,3 250

 

do góry