Fundusze Unijne NFOŚiGW

Strefa zaopatrzenia w wodę VIII

Jakość wody w Strefie VIII

 Zasięg zasilania Strefy VIII

Miejscowości: Bystrzyca

   *Określenie "poniżej" przed wartością zmierzoną oznacza, że stężenie danego parametru w wodzie jest poniżej granicy wykrywalności i możliwe, że takiego związku chemicznego lub pierwiastka w ogóle w naszej wodzie nie ma.

Naszą wodę badają:

1. Laboratorium PWiK w Bolesławcu, nr akredytacji 747

2. Laboratorium SGS Polska sp. z o.o. w Pszczynie, nr akredytacji AB 313

3. Laboratorium CBJ sp. z o.o. w Lubinie, nr akredytacji AB 412

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w II półroczu 2023 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. Odczyn pH - 7,8 6,5-9,5
2. Przewodność

µS/cm

451 2500
3. Barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. Mętność NTU 0,08 1
5. Jon amonowy NH4 NH4/l  poniżej 0,050 0,5
6. Żelazo Fe

µg/l

153 200
7. Mangan Mn

µg/l

poniżej 5 50
8. Twardość ogólna

mg CaCO3 /l

209 60-500
9. Stężenie chlorków mg/l 13,7 250

 

do góry