Fundusze Unijne

Ujęcie Bystrzyca

Jakość wody na ujęciu Bystrzyca

 Zasięg zasilania: Bystrzyca

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w I półroczu 2022 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. odczyn pH - 7,8 6,5-9,5
2. przewodność

µS/cm

451 2500
3. barwa mg Pt/l 5 akceptowalna przez konsumentów
4. mętność NTU 0,08 1
5. jon amonowy NH4 NH4/l  poniżej 0,050 0,5
6. żelazo Fe

µg/l

153 200
7. mangan Mn

µg/l

poniżej 5 50
8. twardość ogólna

mg CaCO3 /l

209 60-500
9. stężenie chlorków mg/l 13,7 250

 

do góry