Fundusze Unijne NFOŚiGW

Strefa zaopatrzenia w wodę IX

Jakość wody w Strefie IX

 Zasięg zasilania Strefy IX

Miejscowości: Tarczyn

   *Określenie "poniżej" przed wartością zmierzoną oznacza, że stężenie danego parametru w wodzie jest poniżej granicy wykrywalności i możliwe, że takiego związku chemicznego lub pierwiastka w ogóle w naszej wodzie nie ma.

Naszą wodę badają:

1. Laboratorium PWiK w Bolesławcu, nr akredytacji 747

2. Laboratorium SGS Polska sp. z o.o. w Pszczynie, nr akredytacji AB 313

3. Laboratorium CBJ sp. z o.o. w Lubinie, nr akredytacji AB 412

Lp. Parametr Jednostka Wartośc zmierzona w I półroczu 2022 r. Wartość parametryczna (dopuszczalna)
1. Odczyn pH - 7,2 6,5-9,5
2. Przewodność

µS/cm

374 2500
3. Barwa mg Pt/l 5 barwa pozorna akceptowalna przez konsumentów
4. Mętność NTU 0,02 1
5. Jon amonowy NH4 NH4/l  poniżej 0,05 0,5
6. Żelazo Fe

µg/l

poniżej 50 200
7. Mangan Mn

µg/l

poniżej 5 50
8. Twardość ogólna

mg CaCO3 /l

175 60-500
9. Stężenie chlorków mg/l 6,7 250

 

do góry