Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Inwestycje/Fundusze unijne/Projekty zakończone/Gospodarka wodno-ściekowa - Bolesławiec

Gospodarka wodno-ściekowa - Bolesławiec

Logo Unia Europejska Fundusze Europejskie

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bolesławiec”

Nr projektu: POIS.01.01.00-00-072/13 zrealizowany w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zadania wykonane w ramach projektu to „ Wykonanie sieci kanalizacyjnych wpinających się odpowiednio do ul. Piastów i Tysiąclecia” oraz „Budowa  wodociągu tranzytowego z Bolesławca do Mierzwina”.

Budowa sieci kanalizacji w okolicy ul. Piastów i Tysiąclecia miała na celu podłączenie istniejących na tym terenie budynków do sieci kanalizacji eksploatowanej przez Spółkę oraz uregulowanie umowne zasad dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  Budowa wodociągu tranzytowego z Bolesławca do Mierzwina była jedną ze strategicznych inwestycji 2012 roku. Połączenie to gwarantuje bezpieczeństwo dostaw wody do miejscowości Mierzwin, Brzeźnik, Ocice, Kraszowice i Nowa ze zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody Rakowice.

 Projekt został zakończony i rozliczony w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Całkowity koszt realizacji  projektu to 848 951,30 . Ostateczna kwota dofinansowania uzyskanego ze środków unijnych wyniosła 503 222,13 zł.

do góry