Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Inwestycje/Fundusze unijne/Projekty zakończone/Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim - (..)

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim - dokumentacja

Logo Unia Europejska Fundusze Europejskie

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski - Przygotowanie dokumentacji

Nr projektu: POIS.01.01.00-00-118/14 zrealizowany w ramach działania 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Przedmiotem projektu było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko i uzyskaniem pozwolenia na budowę na przebudowę oczyszczalni ścieków we Lwówku Śląskim oraz Studium Wykonalności. Wykonana dokumentacja była podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

 Projekt został zakończony i rozliczony w dniu 25 stycznia 2016 roku.

Całkowity koszt projektu wyniósł 117 834,00 zł z czego 77 180,00 zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej ze  środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

do góry