Fundusze Unijne NFOŚiGW
Strona główna/Strefa Klienta/Ciekawostki/Podlewaj ogród taniej

Wodomierz do odliczania wody zużytej bezpowrotnie (podlicznik)

Warunkiem uzyskania zgody na podlicznik do odliczania wody zużytej bezpowrotnie (podlewanie ogrodu) jest posiadanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Następnie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez stronę internetową wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika, a po otrzymaniu warunków technicznych należy:

  • zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego,  przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
  • wodomierz - podlicznik powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania
  • niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku - instalacji między wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,
  • wodomierz musi mieć ważną legalizację,
  • wodomierz należy zamontować zgodnie z otrzymanym schematem (schemat) oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
  • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
  • woda pobierana za wodomierzem - podlicznikiem może być przeznaczana tylko do podlewania lub pojenia zwierząt.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt. Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez stronę internetową  zlecenie na odbiór i oplombowanie podlicznika. W umówionym terminie służby techniczne Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują łączniki (śrubunki) wodomierza - podlicznika.
Wykonywanie odczytów, rozliczanie podlicznika i wystawianie rachunku wykonywane będzie za dodatkową opłatą - opłatą abonamentową według aktualnie obowiązującej taryfy.

Dokładnych wyjaśnień udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr telefonu w Bolesławcu - 75 734 1000, w Lwówku Śląskim - 75 612 1008, we Wleniu - 75 612 10 11

UWAGA!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.
Za odbiór, oplombowanie i dokonywanie odczytów wodomierza rejestrującego ilości bezpowrotnie zużytej wody Spółka pobiera opłaty. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Odbiorca wykonuje na własny koszt. Pokrycie poniesionych nakładów pochodzić może tylko z rozliczenia znaczącego zużycia wody, za którą również trzeba zapłacić.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Strefa Klienta
pdf 2022-05-25 SCHEMAT - PODLICZNIK DO PODLEWANIA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 683
SCHEMAT - PODLICZNIK DO PODLEWANIA.pdf 199.59KB zobacz
do góry