Fundusze Unijne NFOŚiGW

Jednostka Realizująca Projekt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

ul. Łasicka 17

59 - 700 Bolesławiec

Jadnostka Realizująca Projekt

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) Grzegorz Kozłowski 75 734 10 10
Kierownik JRP (Zastępca MAO) Janusz Wowczuk 75 734 10 19
Zastępca Kierownika ds. Ekonomiczno-Finansowych Edyta Staniewska-Gorczyca 75 734 10 08
Specjalista ds. Księgowych Danuta Grzędzińska 75 734 10 10
  Zespół ds. Technicznych  
Zastępca Kierownika ds. Technicznych Ireneusz Piasecki 75 612 10 64
Specjalista ds. Technicznych i Zamówień Publicznych Anna Kasprzyk-Bis 75 734 10 21
Specjalista ds. Technicznych Andrzej Młocek 75 732 72 02
Specjalista ds. Technologii Oczyszczalni Ewa Gołdyn 75 734 61 11
Specjalista ds. Technologii Oczyszczalni Sławomir Dominik 75 782 20 11
     

 

do góry