Fundusze Unijne NFOŚiGW

Akty prawne

Ustawy i rozporządzenia regulujące działaność wodno-kanalizacyjną

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2024-01-25 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. u. z 2017r. poz. 2294)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 942
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. u. z 2017r. poz. 2294) 627.27KB zobacz
pdf 2024-01-25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (dz. u. z 2002 poz. 70)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 722
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (dz. u. z 2002 poz. 70) 0.96MB zobacz
pdf 2024-01-25 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (dz. u. z 2016r., poz. 1757)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 832
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (dz. u. z 2016r., poz. 1757) 333.19KB zobacz
pdf 2024-01-25 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (dz. u. z 2019r, poz. 1311)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 771
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (dz. u. z 2019r, poz. 1311) 633.22KB zobacz
pdf 2024-03-20 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (dz. u. z 2023r. poz. 537 ze zm.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (dz. u. z 2023r. poz. 537 ze zm.) 396.23KB zobacz
pdf 2024-03-20 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (dz. u. z 2022r poz. 1074)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 600
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (dz. u. z 2022r poz. 1074) 619.75KB zobacz
pdf 2024-03-20 Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.) 1.55MB zobacz
do góry