Fundusze Unijne

Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalziacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

  • minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalziacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  • waruki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
  • sposób rozliczen w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
  • warunki przyłączania do sieci;
  • warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
  • sposób dokonywania przez przesiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
  • sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalziacyjnej ścieków;
  • standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków;
  • warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-03-16 REGULAMIN_WLEN.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
REGULAMIN_WLEN.pdf 273.92KB zobacz
pdf 2021-07-12 REGULAMIN ZM BÓBR BOLESŁAWIEC.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
REGULAMIN ZM BÓBR BOLESŁAWIEC.pdf 5.16MB zobacz
pdf 2022-01-03 REGULAMIN LWÓWEK ŚLĄSKI.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
REGULAMIN LWÓWEK ŚLĄSKI.pdf 240.8KB zobacz
do góry