Fundusze Unijne

Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalziacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

  • minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalziacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  • waruki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
  • sposób rozliczen w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
  • warunki przyłączania do sieci;
  • warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
  • sposób dokonywania przez przesiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
  • sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalziacyjnej ścieków;
  • standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków;
  • warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-06-15 Regulamin Lwówek Sląski.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
Regulamin Lwówek Sląski.pdf 242.18KB zobacz
pdf 2021-03-16 REGULAMIN_WLEN.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
REGULAMIN_WLEN.pdf 273.92KB zobacz
pdf 2021-07-12 REGULAMIN ZM BÓBR BOLESŁAWIEC.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
REGULAMIN ZM BÓBR BOLESŁAWIEC.pdf 5.16MB zobacz
do góry