Fundusze Unijne NFOŚiGW

Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalziacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

  • minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalziacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  • waruki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
  • sposób rozliczen w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
  • warunki przyłączania do sieci;
  • warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
  • sposób dokonywania przez przesiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
  • sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalziacyjnej ścieków;
  • standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków;
  • warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-05-30 Regulamin Lwówek Śląski w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 468
Regulamin Lwówek Śląski w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf 240.8KB zobacz
pdf 2022-05-30 Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 638
Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów.pdf 3.07MB zobacz
pdf 2022-05-30 Regulamin Wleń w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
Regulamin Wleń w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf 273.92KB zobacz
pdf 2022-05-30 Regulamin ZM BÓBR Bolesławiec w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 519
Regulamin ZM BÓBR Bolesławiec w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf 5.16MB zobacz
do góry